Nasza działalność na rzecz dzieci i młodzieży obejmuje sześć obszarów wsparcia.

 

01

CZAS WOLNY
Program Arki przewiduje różne możliwości interesujących zajęć w czasie wolnym.

Czytaj dalej

02

DOŻYWIANIE
Każdy dzień w Arce rozpoczyna się od bezpłatnego obiadu.

Czytaj dalej

03

FERIE
Nasza Fundacja regularnie organizuje wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej

04

EDUKACJA
Pomoc w odrabianiu lekcji naszym podopiecznym to nasz codzienny rytuał.

Czytaj dalej

05

PRZYJAŹŃ
Nasza Fundacja zapewnia dzieciom bezpieczną przestrzeń, nacechowaną zrozumieniem, akceptacją i szacunkiem.

Czytaj dalej

06

RODZINA
Efektywnie współpracujemy z rodzicami, gdyż wiemy z doświadczenia, że zyskują na tym nasi podopieczni.

Czytaj dalej
 • 01

  CZAS WOLNY

  ico ico

  Bogata oferta

  Program Arki przewiduje możliwość uczestnictwa w różnorodnych interesujących zajęciach.

  Na terenie Fundacji dzieci mogą spędzać swój wolny czas ciekawie, przyjemnie i wartościowo, zarówno same, jak i w towarzystwie przyjaciół, członków rodziny lub naszych pracowników bawiąc się, grając w gry oraz wykorzystując wszelkie stworzone tu możliwości rozwijania kultury fizycznej.  Celem zapewnienia dzieciom kreatywnego uczestnictwa w naszej ofercie organizujemy grupowe zajęcia sportowe i muzyczne. Nasz program jest bogaty i obejmuje treningi piłki nożnej, kursy tańca, naukę języków obcych, a także zajęcia komputerowe i plastyczne.

  Kolejną propozycją Arki są zajęcia tematyczne, w trakcie których staramy się poprzez gry i zabawy dotrzeć do dzieci z ważnymi treściami. Przykładem tego typu aktywności są warsztaty kulinarne, dające cenne umiejętności praktyczne, ale również przybliżające aspekty zrównoważonego żywienia i jego wpływu na zdrowie człowieka. Innym przykładem tego typu zajęć są cotygodniowe imprezy zatytułowane „Kinderparty”, podczas których nasi podopieczni nie tylko miło spędzają czas, ale również otrzymują w trakcie swobodnej zabawy wiele wskazówek opartych na chrześcijańskiej wizji świata.

  Integralną częścią stałego programu zajęć są wspólne wyjścia do kina, muzeum, zoo lub na basen, dzięki czemu dzieci zdobywają cenne doświadczenia wykraczające poza standardowe sytuacje znane im z codziennego życia. W ten sposób ułatwiamy dzieciom poszerzanie horyzontów i przekazujemy im ważne impulsy do działania i rozwoju osobistego.

  W trakcie roku świętujemy szczególne okazje, na które zapraszamy też rodziców. Oprócz wspólnego obchodzenia urodzin i imprez tradycyjnych, takich jak np. andrzejki, latem organizujemy nasz własny festyn. Zimą najbardziej oczekiwanym punktem w kalendarzu jest wspólna Wigilia połączona z wizytą św. Mikołaja.

  Tak bogatą ofertę zajęć możemy zapewnić dzięki wsparciu licznych wolontariuszy, a wśród nich trenerów i nauczycieli wnoszących bezcenny wkład w postaci swej wiedzy oraz długoletniego doświadczenia.


 • 02

  DOŻYWIANIE

  ico ico

  Darmowy posiłek

  Zbyt wiele dzieci przychodzi do szkoły bez śniadania. W zbyt wielu rodzinach wspólny, ciepły posiłek nie jest codziennością. Właśnie dlatego każdy dzień w Arce rozpoczyna się od bezpłatnego obiadu.  Ciepły posiłek stanowi dla dzieci ważny moment strukturyzujący ich dzień. Wychodzimy z założenia, że czas spędzony na wspólnym jedzeniu jest nie do przecenienia. Wykorzystujemy go na rozmowy i umacnianie relacji z dziećmi ̶ to właśnie wtedy doświadczają one domowej atmosfery, która daje im poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy Arki są dla podopiecznych osobami godnymi zaufania, którym mogą opowiedzieć zarówno o swoich problemach, jak i o radościach. Nasz przekaz brzmi: posiłek i budowanie wspólnoty idą w parze.

  Dzieci uczą się u nas szacunku do jedzenia oraz zasad właściwego zachowania się przy stole. Podczas rozmów i szkoleń zwracamy uwagę dzieciom i ich rodzicom na znaczenie zdrowego, zbilansowanego odżywiania się i motywujemy rodziny do spędzania jak najwięcej czasu przy wspólnym posiłku.

  Otwarta szafa

  W każdej Arce stoi szafa z ubraniami. Tutaj dzieci i ich rodziny znajdą dobrą odzież używaną, którą otrzymujemy w darze od przyjaciół Fundacji.


 • 03

  FERIE

  ico ico

  Wyjazdy wakacyjne pełne przygód

  Fundacja regularnie organizuje wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzieży. Wielu rodziców nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby móc opłacić swoim dzieciom tego typu wypoczynek, toteż dla licznego grona wyjazd z Arką jest jedyną szansą na zmianę otoczenia i spędzenie czasu wolnego od nauki szkolnej poza miastem.  Kolonie organizowane przez Arkę stanowią dla jej podopiecznych formę ucieczki od często nader trudnej codzienności: tutaj mogą znowu być po prostu dziećmi i brać udział w rozmaitych zajęciach, rozwijając się poprzez sport, zabawę czy muzykę. Opuszczenie choć na krótki czas ciasnego mieszkania w mieście i pozytywne doświadczenia zdobyte podczas pobytu na łonie natury mają nieoceniony wpływ na rozwój osobisty i poszerzenie horyzontów.

  Podczas wyjazdów każdy dzień wypełniony jest interesującymi zajęciami, dzięki którym dzieci mogą w sposób szczególny doświadczyć rodzinnej atmosfery i cieszyć się wspólnotą opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wyjazdy kolonijne dają naszym pedagogom możliwość przeprowadzenia wielu rozmów indywidualnych i grupowych oraz stwarzają sposobność do podsuwania dzieciom cennych wskazówek pomocnych w codziennym życiu.

  W trakcie wyjazdów możemy jeszcze lepiej poznać naszych podopiecznych i zdobyć ich zaufanie. Jest to szczególnie istotne dla naszej dalszej pracy nad wspieraniem dzieci w pokonywaniu ich codziennych trudności w szkole i w domu.

  Nasze doświadczenie pokazuje, że kolonie stanowią dla dzieci ważne przeżycie, które na długo pozostaje w ich pamięci, a nawet bywa kluczowe dla dalszego rozwoju ich osobowości.


 • 04

  EDUKACJA

  ico ico

  Efektywna pomoc w nauce

  Zbyt często pochodzenie decyduje w naszym społeczeństwie o wykształceniu dzieci. Arka stara się to zmienić. Zajmujemy się dziećmi, które dorastają w szczególnie niedogodnych warunkach i stale towarzyszymy im na drodze ich edukacji. Pomoc w odrabianiu lekcji to nasz codzienny rytuał.  Dużą wagę przywiązujemy do stworzenia atmosfery sprzyjającej nauce, która ma pomóc dzieciom w przezwyciężeniu niepowodzeń w szkole i wspierać rozwój ich potencjału. Nasze doświadczenia pokazują, że nie ma efektywnego nauczania bez relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Dlatego też nasze podejście do dzieci opiera się na indywidualnej pracy z każdym z nich. Przyświecającym nam celem jest kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie w nim samodzielności i poczucia odpowiedzialności. Chcemy cieszyć się wraz z naszymi dziećmi ich małymi i dużymi sukcesami w szkole.

  Oprócz udzielania dzieciom regularnego wsparcia przy odrabianiu prac domowych, pomagamy w nadrabianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów szkolnych.

  Szczególnie istotne jest dla nas doskonalenie umiejętności czytania i pisania, są to bowiem kompetencje kluczowe dla całego procesu edukacji. Właśnie na tym obszarze potrzebujemy wsparcia ze strony wolontariuszy. Pod ich okiem dzieci mogą intensywnie rozwijać umiejętność czytania.

  Właśnie na tym obszarze potrzebujemy wsparcia ze strony wolontariuszy. Pod ich okiem dzieci mogą intensywnie rozwijać umiejętność czytania.

  Staramy się, by nasze sale dydaktyczne były jak najlepiej wyposażone w sprzęt i przybory szkolne (np. biblioteczka, mapy, stanowiska komputerowe), a podczas zajęć chętnie sięgamy do nowatorskich form nauki i przekazywania wiedzy. Wspieramy proces edukacji każdego z naszych podopiecznych długofalowo i regularnie. Chcemy towarzyszyć dzieciom aż do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Nasze zaangażowanie ma również na celu solidne przygotowanie dzieci do czekających je egzaminów kończących kolejne etapy nauki. Szczególną uwagę kierujemy na przejście młodzieży ze szkoły w dorosłe życie zawodowe. Organizowane przez nas szkolenia mają za zadanie ułatwić poszukiwanie miejsca pracy czy praktyk zawodowych.


 • 05

  PRZYJAŹŃ

  ico ico

  Budowanie stabilnych relacji

  Wiele dzieci ma problemy z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi, co może być związane z ich obniżoną samooceną, wynikającą z kolei z trudnej sytuacji w domu rodzinnym oraz szeroko pojętym środowisku, w którym dorastają. Nasza Fundacja stara się zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń, nacechowaną zrozumieniem, akceptacją i szacunkiem, tak konieczną dla dalszego rozwoju.  Pracownicy Arki są osobami darzonymi przez dzieci dużym zaufaniem. To osoby, do których mogą się one zwrócić ze swoimi problemami i które bezwarunkowo je akceptują. Pomagamy naszym dzieciom w odkrywaniu i rozwijaniu ich zdolności, a motywacją dla nas jest właśnie ich zaufanie.

  Arka jest dla dzieci bezpiecznym miejscem rozwijania zachowań społecznych. Jasne reguły panujące w świetlicy pozwalają dzieciom nabywać kompetencje społeczne, uczą kontaktowania się z otaczającym je światem w sposób dla nich satysfakcjonujący, a także motywują do poszanowania panujących zasad i norm społecznych. Szczególną uwagę zwracamy na wskazywanie dzieciom sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Postrzegamy Arkę jako miejsce, w którym każde dziecko otrzymuje swoją drugą szansę, pomimo jego deficytów w zachowaniu i związanych z tym porażek.

  Nasza praca opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Cechuje się ona tworzeniem indywidualnej relacji z każdym dzieckiem. Budowanie trwałej więzi, a nie realizacja narzuconego programu, jest naszym największym priorytetem.

  Poczucie akceptacji, poszanowania i miłości, które dzieci otrzymują w Arce, daje im siłę, aby mogły stawić czoła codziennym wyzwaniom, czekającym na nie w domu lub szkole, ale nade wszystko w dorosłym życiu.


 • 06

  RODZINA

  ico ico

  Pomoc i konsultacje dla rodziców

  Dzieci znajdują się w centrum naszej uwagi, a najbliższymi dla nich osobami są ich rodzice. Rodziny, z którymi Arka ma do czynienia, zmagają się często z poważnymi problemami, takimi jak bezrobocie, brak dostatecznych środków finansowych, wykluczenie społeczne, częste konflikty rodzinne lub inne obciążenia natury psychospołecznej.

  Ważnym elementem naszej działalności jest praca z rodzicami. Chcemy wspierać rodziny oraz ugruntowywać i wzmacniać w nich poczucie odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Nasze doświadczenie pokazuje, że zawsze, kiedy tylko uda nam się nawiązać efektywną współpracę z rodzicem, zyskuje na tym dziecko.

  Pomoc rodzicom w tym zakresie polega na:

  • regularnym organizowaniu imprez dla całych rodzin. Wspólne przeżywanie takich okazji pozwala rodzicom i dzieciom zbierać doświadczenia wzbogacające ich życie i wzmacniające więzi rodzinne;
  • tworzeniu dla rodziców przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń. Regularnie organizujemy spotkania dla rodziców, podczas których rozmawiamy o problemach wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych, dzięki czemu opiekunowie prawni stają się częścią naszej społeczności i bardziej angażują się w życie Fundacji;
  • przekazywaniu rodzicom w trakcie indywidualnych spotkań i konsultacji informacji pomagających im uporządkować codzienne sprawy i rozwiązywać sytuacje kryzysowe w ich rodzinach;
  • wsparciu w kontaktach z instytucjami i urzędami, a także pośrednictwie ̶ w ramach naszych możliwości ̶ w zakresie fachowego doradztwa z dziedzin wykraczających poza nasze kompetencje, jak np. medycyna czy prawo.


Przekazujesz darowiznę na: ARKA FUNDACJA DZIECI

Ile chciałbyś przekazać?
$10 $20 $30
Czy chcesz regularnie przekazywać darowizny? Chciałbym zrobić darowizne(y)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon
Adres
Dodatkowe informacje
paypalstripe
Loading...