CELE

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Budujemy trwałą relację z dziećmi opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Towarzyszymy im w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

WZBUDZANIE I WSPIERANIE POTENCJAŁU I ZDOLNOŚCI DZIECI

Zachęcamy naszych podopiecznych do odkrywania i rozwijania ich mocnych stron oraz talentów ze zwróceniem szczególnej uwagi na umacnianie w nich ich wiary w siebie.

ZACHĘCANIE DZIECI DO CIEKAWYCH ZAJĘĆ

Różnorodność naszego programu daje dzieciom możliwość wyboru zajęć dopasowanych do ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Pozwalamy dzieciom rozwijać ich kreatywność, bawić się a przez to zdobywać nowe umiejętności.

PRZEKAZYWANIE DZIECIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

Udostępniamy naszym dzieciom bezpieczne miejsce do nauki i zabawy, w którym mogą nabywać umiejętności społeczne, a w szczególności uczyć się radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Bodźce, które otrzymują w trakcie naszych codziennych zajęć ułatwiają ten proces.

POMOC W NAUCE

Wspieramy dzieci w codziennej nauce, wzmacniamy ich sukcesy, zwiększając ich szanse na rozwój edukacyjny w przyszłości.

POMOC MATERIALNA DZIECIOM I RODZINOM

Zawsze, gdy istnieje taka potrzeba, zapewniamy zarówno dzieciom jak i ich bliskim nieodpłatne posiłki oraz odzież.

UCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Poprzez nasze zajęcia i codzienny program wspieramy dzieci w ich codziennych obowiązkach i w ten sposób uczymy je odpowiedzialności za siebie i za własne wybory, a także wpływamy na ich ogólny rozwój.

PRZEKAZYWANIE ZASAD ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Rozwijamy u dzieci i ich rodziców świadomość zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność sportową wpływając na pozytywne przyzwyczajenia żywieniowe naszych podopiecznych.

WZMACNIANIE RODZICÓW I RODZIN

Wspieramy rodziców w rozwoju ich umiejętności wychowawczych i ukierunkowujemy na tworzenie pozytywnego klimatu w kręgu rodzinnym.

WSPIERANIE INTEGRACJI

Tworzymy dzieciom i młodzieży przestrzeń, która pozwala im uczestniczyć w życiu społecznym, aby w ten sposób zapobiec ich wykluczeniu.

UWRAŻLIWIANIE OPINII PUBLICZNEJ NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

Czujemy się odpowiedzialni za wskazywanie kluczowych problemów społecznych poprzez informowanie opinii publicznej i edukowanie społeczeństwa.

Przekazujesz darowiznę na: ARKA FUNDACJA DZIECI

Ile chciałbyś przekazać?
$10 $20 $30
Czy chcesz regularnie przekazywać darowizny? Chciałbym zrobić darowizne(y)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon
Adres
Dodatkowe informacje
paypalstripe
Loading...